Per 1 januari a.s.: Verhoging wettelijk minimum loon met 10,15%

15 december 2022

U bent als werkgever verplicht uw werknemers minimaal het wettelijk minimumloon (WML) te betalen. De overheid heeft besloten per 1 januari a.s. dit WML te verhogen met 10,15%; de uurlonen treft u hier aan. Tip: Deel dit bericht met uw salarisadministratie.

Met het Lage Inkomens Voordeel (LIV) komt het kabinet werkgevers deels tegemoet in de loonkosten. Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming, die u wordt toegekend als u aan de voorwaarden voldoet. Het LIV ontvangt u dan met terugwerkende kracht over het voorgaande jaar, voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon op basis van het WML. In 2023 wordt de LIV over 2022 toegekend. Door deze tegemoetkoming dalen de loonkosten voor u als werkgever. Meer informatie over deze tegemoetkoming leest u op de website van het UWV.