De markt

De tabaks-/gemakswinkel richt zich op een breed publiek. De potentiële markt wordt gevormd door de inwoners van Nederland. Hieronder worden gegevens per hoofd van de bevolking of voor de gehele bevolking gegeven Dit om meer inzicht te geven in de omvang van de markt. 

Gemiddeld aantal inwoners van Nederland
(gebruikt als rekeneenheid voor gemiddelden)

2018 17.181.000
2019 17.282.000
2020 17.408.000
2021 17.475.000

 Leeftijdsopbouw x 1000
(per 1 januari)

Leeftijd 2018 2019 2020 2021
jonger dan 20 jaar 3.811 3.792 3.775 3.744
20 tot 65 jaar 10.131 10.177 10.239 10.274
65 jaar en ouder 3.239 3.314 3.392 3.457

Aantal huishoudens en gemiddelde huishoudgrootte in Nederland per 1 januari ( x 1.000)

Peildatum Eenpersoons
huishoudens
Meerpersoons
huishoudens
Totaal
Huishoudens
Gemiddelde
huishoudgrootte
2018 2.998 4.860 7.858 2,15
2019 3.038 4.887 7.925 2,14
2020 3.080 4.918 7.998 2,14
2021 3.097 4.946 8.043 2,14

Prijsontwikkeling

Totale consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI) 2015=100

2018 1,7
2019 2,6
2020 1,3
2021 2,7

Consumentenprijzen
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. De consumentenprijzen waren in 2021 gemiddeld 2,7 procent hoger dan in 2020. Vooral de prijsontwikkeling van energie droeg bij aan de hogere inflatie in 2021. Electriciteit was in 2021 gemiddeld 22,2 procent duurder dan een jaar eerder. Gas was gemiddeld 16,7 procent duurder. Ook motorbrandstoffen stegen in prijs: benzine met 16,2 procent en diesel met 18,5 procent in vergelijking met 2020. In de eerste 6 maanden is de inflatie vele malen sterker gestegen, tot bijna 11%. Als gevolgd van de oorlog in Oekraine zijn de prijzen van energie, grondstoffen en producten zeer sterk gestegen. 

Bron: CBS