Marktcijfers E-sigaret

Voor de markt van e-sigaretten zijn de tabaks- en gemakswinkels een belangrijk afzetkanaal. Mede door de verplichte winkelsluitingen in 2021 konden deze producten lange tijd niet worden verkocht. Het resultaat? Een fors omzetverlies.

Wetgeving
In de Tabaks- en rookwarenwet zijn tabaksproducten en elektronische dampwaren grotendeels gelijkgetrokken. Voor alle producten geldt: geen verkoop onder de 18 jaar en geen reclame buiten en in de tabaks(speciaalzaak)- of gemakswinkel. Voor 2023 wordt een online verkoopverbod van rookwaren verwacht, alsmede een smaakjesverbod voor elektronische dampwaren. Hierdoor is het de verwachting dat de omzetdruk op deze productgroep ook in 2022 en 2023 aanhoudt.

E-learning
In 2020 heeft NSO Retail de e-learningmodule ‘Elektronische Dampwaren’ gelanceerd. Deze is gemaakt in samenwerking met diverse marktpartijen en ondernemers en heeft tot doel kennis over rookloze producten te ontginnen en toegankelijk te maken voor ondernemers en medewerkers in de tabaks- en gemaksdetailhandel. De e-learning is te volgen op het NSO Retail Cursusplein op de website van NSO Retail (www.nsoretail.nl).

NSO Retail Omzetmonitor Gemakswinkels
In 2021 is de gemiddelde omzet per winkel uitgekomen op € 16.017 een omzetdaling van 21,9% in vergelijking tot 2020. Ook het omzetaandeel laat een daling zien van 1,8% in 2020 naar 1,7% in 2021.

OMZETAANDEEL PRODUCTGROEP E-SIGARETTEN

Jaar Omzet e-sigaretten Omzetaandeel
2018 18.216 1,6%
2019 24.340 2,1%
2020 20.517 1,8%
2021 16.017 1,7%

 

 

 

 

 


Naast de traditionele tabaksproducten, waarbij verbranding plaatsvindt, de e-sigaretten, waarbij 
een vloeistof wordt verdampt, is er ook een categorie producten waarbij tabak wordt verhit. Dit zijn zogenaamd rookloze producten, waarvan de IQOS (met HEETS) van Philip Morris een bekend voorbeeld is.

Bij deze producten wordt tabak verwarmd in plaats van verbrand. De producten bevatten wel nicotine. Bij gebruik komt er geen rook vrij maar een damp. Mede hierdoor bevatten deze producten in potentie aanzienlijk minder schadelijke stoffen dan sigaretten.

In de Nederlandse Tabaks- en rookwarenwet vallen verhittingsproducten onder de categorie rookloos tabaksproduct. De hierin opgenomen product- en verpakkingseisen zijn dus ook van toepassing op deze producten.


Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.