Bedrijfseconomisch advies: Hulp bij het maken van keuzes

“Wat is de toekomst voor mijn winkel na corona en met nieuwe maatregelen als een displayban?
Gebleken is dat ook “tijdens corona” buurtwinkels het goed doen. Maar er zijn ook tabak-/gemakswinkels die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld afhankelijk van assortiment en locatie."
Aan het woord is Rob Drost, bedrijfsadviseur bij INretail. Rob is betrokken bij het adviesproduct van NSO Retail waarbij ondernemers advies en bijstand krijgen bij de keuze doorgaan of stoppen. 
NSO Retail ziet onverminderd een toekomst voor de ondernemers in onze branche. Maar niet alle ondernemers zullen de komende jaren een vernieuwingsslag kunnen en willen maken om met hun winkel weer klaar te zijn voor een nieuwe toekomst.
Rob Drost: “Met dit advies helpen we ondernemers een keuze te maken. Een keuze kan ook zijn de onderneming te beëindigen. Er doen zich omstandigheden voor dat het voorzetten van de exploitatie op de huidige locatie onzeker is of misschien wel niet mogelijk meer is, mede als gevolg van veranderende regelgeving”.
Ondernemers die hulp nodig hebben bij de keuze voor de toekomst, worden uitgenodigd van dit adviesproduct gebruik te maken. Dat bestaat onder meer uit een rapport op basis van uw jaarcijfers en een persoonlijk gesprek met de bedrijfsadviseur in Zeist. De prijs van dit advies is voor NSO leden € 390,- ex BTW in 2022. Bel of mail voor meer informatie of om u aan te melden naar Rob Drost van INretail, rdrost@inretail.nl of 088-9730654.