Juridisch

Voor juridische adviesaanvragen is de NSO uw aanspreekpunt.
De NSO-beleidsmedewerker arbeidszaken kan u adviseren als het gaat om bijvoorbeeld arbeidsrecht, bestuursrecht, huurrecht, koopovereenkomsten, franchisecontracten en ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Na kennis te hebben genomen van uw vraagstelling of probleem, vertelt zij u bij welk soort advisering u het meeste baat heeft. Het kan zijn dat het secretariaat het advies zelf uitvoert, maar het kan ook zijn dat u het advies krijgt om een jurist in de arm te nemen. Heeft u een zakelijke rechtsbijstandverzekering dan kunt u hier gebruik van maken.

Voor juridische vraagstukken verwijst NSO Retail naar INretail juridisch advies. Zij zijn op de hoogte van de specifieke zaken die spelen in onze branche. 

*NSO Retail beveelt deze adviesdienst aan, maar is daarmee niet verantwoordelijk voor de diensten zoals deze geleverd worden.

Wilt u van deze dienstverlening gebruik maken, dan kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen:

  • INretail juridisch advies: bel INretail 088 973 06 00 en vraag naar de juridische afdeling of mail info@inretail.nl