Juridisch

Voor juridische adviesaanvragen is de NSO uw aanspreekpunt.
De NSO-beleidsmedewerker arbeidszaken kan u adviseren als het gaat om bijvoorbeeld arbeidsrecht, bestuursrecht, huurrecht, koopovereenkomsten, franchisecontracten en ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Na kennis te hebben genomen van uw vraagstelling of probleem, vertelt zij u bij welk soort advisering u het meeste baat heeft. Het kan zijn dat het secretariaat het advies zelf uitvoert, maar het kan ook zijn dat u het advies krijgt om een jurist in de arm te nemen. Heeft u een zakelijke rechtsbijstandverzekering dan kunt u hier gebruik van maken.

Voor juridische vraagstukken verwijst NSO Retail naar Meeles Bedrijfsadvies en INretail juridisch advies. Zij zijn op de hoogte van de specifieke zeken die spelen in onze branche. 

*NSO Retail beveelt deze adviesdienst aan, maar is daarmee niet verantwoordelijk voor de diensten zoals deze geleverd worden.

Wilt u van deze dienstverlening gebruik maken, dan kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen: