Het Retailkantoor

Het Retailkantoor ondersteunt alle bestuurlijke organen, bereidt bestuursbesluiten voor en zorgt voor de uitvoering van genomen besluiten.