NSO Jaarverslag 2021

Ieder jaar stelt de NSO een jaarverslag op waarin staat wat de brancheorganisatie op de verschillende beleidsterreinen heeft gerealiseerd. Het jaarverslag in PDF-formaat vindt u hier.

Corona!
Het jaar 2021 werd wederom bepaald door de coronacrisis, de beperkende maatregelen en de compensatiemaatregelen voor ondernemers. Het hele jaar door is veel werk gestoken in het bijhouden van een coronadossier voor ondernemers in de tabaks-/gemaksdetailhandel, het aanreiken van tools voor de compensatiemaatregelen en veel communicatie over alle relevante zaken rondom corona. Ook is een actieve lobby gevoerd met als doel onze ondernemers door deze bijzondere tijd heen te helpen. In dat kader zijn veel contacten onderhouden met onder meer collega-brancheorganisaties, MKB-Nederland, Het Ministerie van Economische Zaken en Tweede Kamerleden.
Onze winkels waren gesloten tot en met eind april. Bestuur en medewerkers van NSO Retail hebben zich intensief ingezet om voor de ondernemers in onze branche de schade zoveel mogelijk te beperken. Door onder meer:

  • Actieve lobby voor compensatiemaatregelen die werken voor onze branche;
  • Met verhuurders in gesprek over kwijtschelding/vermindering van huur;
  • Gratis sneltest voor NSO Retail leden;
  • Meldpunt handhaving coronamaatregels in winkels.

Het hele jaar door beheerste corona het nieuws en de activiteiten van NSO Retail. Hierover is gecommuniceerd in de wekelijkse nieuwsbrief Deze Week en in vele tientallen extra ledenberichten. Honderden vragen van ondernemers zijn beantwoord.

Uitgangspunten 2021 van NSO Retail
NSO Retail is de belangenbehartiger van en voor ondernemers met een tabaks-/ gemakswinkel. Als brancheorganisatie verleent NSO Retail diensten aan deze retailers en doet het actief aan collectieve belangenbehartiging. Dat betekent dat standpunten worden ingenomen - ten voordele van deze ondernemers - en dat deze standpunten actief worden uitgedragen in de politiek en bij stakeholders in en rondom de branche.
Daarbij is NSO Retail geen belangenbehartiger van of voor de producten die in onze winkels verkocht worden. De ondernemer - en haar of zijn winkel - staat centraal.

NSO Retail begrijpt en steunt het overheidsstreven om tot een rookvrije generatie te komen in 2040. Dat betekent onherroepelijk dat de komende jaren het aantal rokers verder zal dalen en de omzet van rookwaren verder zal afnemen. 2040 als stip op de horizon is belangrijk om ondernemers met een tabaks-/gemakswinkel de tijd te geven zich aan deze realiteit aan te passen.
Vanaf 1 januari 2021 kennen we drie type winkels in onze branche: de speciaalzaak, tabakswinkel en gemakswinkel. Voor deze winkels zal de route op weg naar 2040 verschillend uitpakken. Inzet van NSO Retail is voor alle ondernemers in de branche, voor alle drie de winkeltypes, een rendabele toekomst mogelijk te laten zijn. Daar zien wij perspectief in en strijden wij voor.

NSO Retail lobbyt proactief tegen voorgenomen maatregelen die niet effectief bijdragen aan een rookvrije generatie in 2040. Zo verzet NSO Retail zich tegen symboolwetgeving zoals de generieke verpakkingen voor sigaren èn tegen voorgenomen beleid dat ondernemers in onze branche onnodig belemmert of zorgt voor oneerlijke concurrentie. Zo snappen wij dat accijns een belangrijk instrument is voor de overheid om een tabaksontmoedigingsbeleid te voeren maar werkt accijns niet als er accijnsverschillen met onze buurlanden zijn. De consument gaat simpelweg de grens over.
Als organisatie van MKB-ondernemers zoekt NSO Retail actief contact met stakeholders om beleidsvoornemen te beïnvloeden vóórdat deze door het parlement zijn vastgesteld.
Zodra wet- en regelgeving door het parlement is vastgesteld, is dat een te accepteren feit. Inzet van NSO Retail is er dan op gericht voorlichting te geven over deze regelgeving met als doel dat deze zo goed mogelijk kan worden nageleefd in onze branche.
Ook wordt de handhaving van regelgeving (door bijvoorbeeld NVWA en Douane) nauwlettend gevolgd door NSO Retail. De brancheorganisatie ziet er scherp op toe dat handhaving door officiële instanties conform de letter en geest van de regelgeving is. Handhaving moet duidelijk en fair zijn. Een handhaver moet niet op de stoel van de wetgever gaan zitten door zelf allerlei regels toe te voegen. Daar wil NSO Retail zich tegen verzetten.