NSO Jaarverslag 2021: Communicatie

NSO Retail gebruikt verschillende communicatiemiddelen om haar leden te informeren.

NSO Retail website
Behalve actueel nieuws vindt de ondernemer op de website up-to-date informatie die relevant is voor leden en niet- leden. Alle NSO-leden hebben een login. Ook in 2021 waren de homepagina, actueel, diensten (vraag en aanbod) en NSO-lidmaatschap de meest bezochte pagina’s. Ook het coronadossier met relevante informatie over (steun)maatregelen en hulpmiddelen omtrent Covid-19 is veelvuldig bezocht.

Deze Week
Via de wekelijkse e-mailnieuwsbrief Deze Week informeert de NSO haar leden over actuele zaken die spelen in de branche of in de detailhandel in het algemeen. Deze Week is het hele jaar wekelijks op de vrijdagmiddag (met uitzondering van de zomervakantie) verstuurd.

NSO Retail Magazine
In 2021 is het vakblad NSO Retail Magazine conform planning acht keer verschenen. Iedere editie staat een assortimentsthema centraalen is een NSO-katern opgenomen met informatie over actuele zaken die in de branche spelen.

In juli is de NSO Retail MarktGids 2021/2022 verschenen. Met marktontwikkelingen, de omzetmonitor en veel informatie over alle assortimentsgroepen die verkocht worden in de Nederlandse tabak- en gemakswinkel.

NSO Retail Ledenavonden
Door de perikelen rondom Corona zijn er geen fysieke ledenavonden georganiseerd. In het najaar zijn de medewerkers van NSO Retail aangeschoven bij de digitale bijeenkomsten die werden georganiseerd door Primera.

Extra Ledenberichten
Naast de wekelijkse email nieuwsbrief (Deze Week) verstuurd de NSO haar leden per email extra ledenberichten indien een actualiteit daarom vraagt of om de leden over een aanstaande gebeurtenis te informeren. In totaal zijn er in 2021, veertien extra ledenberichten verstuurd, met name om ondernemers te informeren over de ontwikkelingen en getroffen maatregelen omtrent het coronavirus.

NSO Retail Beurs 2020
Nadat we de NSO Retail Beurs in 2020 tot tweemaal toe hebben moeten uitstellen en annuleren vanwege de ontwikkelingen van het coronavirus, zijn we er 3 oktober 2021 wel in geslaagd om een succesvolle NSO Retail Beurs 2021 te organiseren in Expo Houten.

NSO Retail Podcasts
Tijdens de NSO Retail Beurs zijn er zes podcasts opgenomen. Onder leiding van Janwillem Burgering en Daan Merckx werd met diverse belanghebbende uit de branche gesproken over ondernemers relevante onderwerpen. De podcasts zijn gepubliceerd op de website en in het NSO Retail Magazine.