Direct voordeel van uw NSO-lidmaatschap!

Als lid van NSO Retail betaalt u voor het jaar 2023 € 358,-* (indien geen automatische incasso wordt afgegeven, betaalt u € 373,-*) contributie. Voor ieder extra filiaal betaalt u € 123,-* per filiaal.
*bedragen zijn exclusief BTW.

Onderstaand een aantal voordelen van het NSO-lidmaatschap:


NSO Retail behartigt de collectieve belangen van de tabaks- en gemaksdetailhandel en verzorgt individuele dienstverlening aan ondernemers in de branche.

Wilt u lid worden?
Vul het onderstaande formulier in. Wij zullen u dan een lidmaatschapspakket toesturen.


Aanvragen NSO lidmaatschapspakket

Beƫindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid aan de NSO vóór 30 november voorafgaande aan het jaar waarin men geen lid meer wenst te zijn. Uw lidmaatschap wordt bij opzegging vanaf 1 januari in het nieuwe jaar stopgezet. Wanneer u uw lidmaatschap beëindigt, krijgt u van ons altijd een bevestiging.

Voor opzegging kunt u het opzegformulier gebruiken of een brief sturen naar de NSO.