Procedure Borgstelling MKB kredieten

De aanvraag
De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met uw kredietaanvraag bij de bank; de bank beslist of zij u een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden. U hoeft zelf dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Het enige dat u dient te doen is de bank verzoeken om zo nodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling.

Doel van de lening
De borgstellingsregeling dient alleen voor bedrijfsfinanciering, niet voor projectfinanciering. U kunt de lening aanwenden voor de meest uiteenlopende kapitaalbehoeftes, mits deze een zakelijk karakter hebben. Als enige uitzondering geldt dat u de lening niet mag gebruiken voor beleggingsdoeleinden.

Hoogte
De hoogte van het borgstellingskrediet is afhankelijk van uw kredietbehoefte. Het bedrag van de lening kan echter nooit hoger uitvallen dan het tekort aan zekerheden dat u heeft.
 
Kosten
Voor de borgstelling betaalt de bank aan de overheid eenmalig een provisie tussen de 2 en 3,6 procent van de hoofdsom(afhankelijk van de looptijd). De bank berekent deze provisie aan u door.

Condities
In de regel dient u het krediet in zes jaar terug te betalen, maar voor verschillende doelen en doeleinden gelden specifieke regels. De regels die bij een borgstellingskrediet gelden (zoals de omvang, de looptijd, de aflossing en opschorting) zijn afhankelijk van het type onderneming (starter of gevestigde onderneming) en het doel van de lening.