Winkelautomatisering

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in onze branche m.b.t. winkelautomatisering.
In hard- en software en in netwerkverbindingen. Het merendeel van de winkels in de branche zijn inmiddels aangesloten op een ADSL lijn of op het VPN-netwerk van hun winkelformule.
Het belang van verdergaande (winkel)automatisering in de tabaksdetailhandel is onmiskenbaar. Daarbij gaat het onder meer om het beheren van het assortiment in de winkel, inkopen van artikelen, voorraadbeheer, verkopen, afrekenen en management op basis van informatie. 

De voordelen van winkelautomatisering zijn:

  • met minder fouten afrekenen, 
  • efficiënter en sneller prijzen van artikelen (voor zover niet via opdruk geprijsd), 
  • efficiënter afrekenen en inkopen, 
  • betere bewaking en daarmee verhoging van de brutomarge,
  • beter voorraadbeheer,
  • inzicht in derving en
  • meer grip op het assortiment door de managementinformatie.


Kortom een beter rendement dankzij tijdwinst en kostenreductie! Tabaksdetaillisten die actief zijn met winkelautomatisering zijn over het algemeen aangesloten bij een commercieel samenwerkingsverband in onze branche. Dat is begrijpelijk. Veelal gaat het om investeringen die pas op een zekere schaalgrootte tot zichtbare rendementsverbeteringen leiden.
De NSO stimuleert dat ondernemers zich aansluiten bij zo'n samenwerkingsverband en dat die samenwerkingsverbanden investeren in winkelautomatisering voor de leden.

Breedbandtechnologie
Iedere tabaks- en gemakswinkel moet zijn aangesloten op het World Wide Web (WWW) via een ADSL of VPN-aansluiting. Maakt u nog gebruik van ISDN of een analoge lijn, bent u een dief van uw eigen portemonnee.
Informatie-uitwisseling via het internet door middel van breedband (ADSL) techniek biedt veel voordelen ten opzichte van vroegere ISDN of analoge telefoonlijnen.
Informatie uitwisseling gaat sneller en tegen aanzienlijk lagere kosten. Ook komen steeds meer toepassingen in het bereik van de tabaksdetaillist. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beveiligingsystemen, e-vouchering, online verkoop van producten en diensten en betalingsverkeer.

Website voor winkel
U kunt voor uw winkel ook zelf een website (laten) maken. Daarmee kunt u op het internet reclame maken voor uw winkel. Dit kan een aanvulling zijn op uw advertenties in de krant, het huis-aan-huisblad of Social Media activiteiten. Let wel op het reclameverbod voor tabaksproducten. U mag buiten uw winkel - dus ook niet op internet – geen reclame maken voor tabaksproducten. Dus geen naamsvermelding of afbeelding van tabaksproducten.
De verkoop van tabak via internet is wel toegestaan. U mag een overzicht van tabakswaren en een prijslijst publiceren mits die geen enkel aanprijzend karakter kent voor welk tabaksproduct dan ook.