Huurecht bedrijfsruimte

Een huurovereenkomst voor een winkelpand regelt een groot aantal rechten en plichten voor de huurder en verhuurder. Wat moet u doen als er een geschil ontstaat met de verhuurder? Heeft u het recht aan uw zijde?


Huurindexatie?

Gebruik de informatie en modelbrief van NSO Retail

Om de extreem stijgende huren van winkelpanden te stoppen, roept NSO Retail huurders op om alleen de kerninflatiepercentage, als huurverhoging met pandeigenaren af te spreken. 
Gebruik de toelichting en de modelbrief om met uw verhuurder te komen tot een “gezonde” indexatie van uw huur. 

De huurovereenkomst

Een huurovereenkomst regelt de rechten en plichten van de huurder en van de verhuurder. Een goede huurovereenkomst is van essentieel belang. Lees meer

De huurperiode

Een winkelpand wordt normaliter verhuurd voor een periode van tien jaar. Het is ook mogelijk een één- of tweejarig contract af te sluiten. Lees meer

Verzekeringen, verbouwen en onderhouden

In zijn algemeenheid zal de verhuurder zorgdragen voor de verzekering van het pand (de opstal) en bent u als huurder verantwoordelijk voor alles wat er in staat. Een huurpand mag u als huurder niet zomaar verbouwen. Lees meer

De huurprijs

Huurprijzen voor winkelruimtes zijn niet aan wettelijke regels gebonden. Huurder en verhuurder zijn vrij om zelf de hoogte van de huurprijs vast te stellen. Lees meer 

Opzegging en beƫindiging van de huurovereenkomst

De kortlopende overeenkomst is na het verstrijken van de termijn direct van rechtswege beëindigd. U hoeft niet op te zeggen en kunt het pand zonder problemen ontruimen en verlaten. Lees meer 

Conflict

Een conflict met uw verhuurder is vervelend, vooral als dit conflict ten koste gaat van de zaak. Toch ontstaan er regelmatig conflicten over bijvoorbeeld de huurprijs, de duur van de huurovereenkomst of achterstallig onderhoud aan het pand. Lees meer 

 

Huurprijs aanpassing

Huurder en verhuurder kunnen in het huurcontract overeenkomen of er tijdens de huurtermijn huurverhogingen worden doorgevoerd en zo ja hoe. De huurprijs kan bijvoorbeeld verhoogd worden met een vast bedrag of een indexering. Lees meer 

Overdracht en onderhuur

Indien de verhuurder het pand verkoopt aan iemand anders, blijft in principe de huurovereenkomst van kracht. Ook de huurder kan zijn bedrijf niet zomaar overdragen of verkopen aan een ander. Lees meer 

Huurverhoging?

Bereken hier uw huurverhoging.

Huurovereenkomst checken

Wilt u uw huurovereenkomst laten checken of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Sylvia van Kempen.

Stappenplan lagere huurprijs

Lees hier meer hoe u een lagere huurprijs kunt bedingen.