De huurovereenkomst

Een huurovereenkomst regelt de rechten en plichten van de huurder en van de verhuurder. Een goede schriftelijke huurovereenkomst is van essentieel belang en zorgt er voor dat er geen onduidelijkheden ontstaan over ieders rechten en plichten. Natuurlijk zijn de belangen van beide partijen verschillend.

Daarom vindt u op deze website een tweetal standaardhuurovereenkomsten: 

Een huurovereenkomst van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) met een handleiding en de algemene bepalingen.
En een huurovereenkomst van Detailhandel Nederland (DN) met de algemene bepalingen.

De huurovereenkomst van de ROZ heeft als uitgangspunt de belangen van de verhuurder. Deze kunt u gebruiken indien u zelf uw winkelpand gaat verhuren aan een andere ondernemer.
De huurovereenkomst van de RND heeft als uitgangspunt de belangen van de huurder.
Hieronder gaan wij in op de situatie van de huurder.

Wat huurt u precies?
In het huurcontract staat vermeld wat u precies huurt: de ruimte, de bestemming, het vloeroppervlak en de voorzieningen. De huurprijs wordt vaak uitgedrukt per vierkante meter. Van belang is dat is aangegeven welke ruimten publiekelijk toegankelijk zijn en welke delen fungeren als magazijn. Voor beide ruimten geldt namelijk vaak een andere vierkante meter prijs.

Laat de huurovereenkomst voordat u deze gaat ondertekenen controleren door de NSO jurist.


Modelhuurbrief bezwaar maken van de huur indexering

Hier vindt u een modelbrief voor het bezwaar maken van de indexering van de verhuurder.