Veiligheid

Als ondernemer in de tabaks- en gemaksdetailhandel kunt u te maken krijgen met verschillende vormen van winkelcriminaliteit. Zoals bijvoorbeeld: overval, diefstal, inbraak, afpersing en interne criminaliteit.
U kunt er zelf veel aan doen om de kans op winkelcriminaliteit in uw winkel te verkleinen.
De NSO heeft voor u ook veel informatie, praktische tips en trainingen.


Interne criminaliteit

Onder interne criminaliteit wordt verstaan: diefstal van geld of goederen uit de winkel en/of ander frauduleus handelen door eigen personeel. Lees meer

Winkeldiefstal

Goede afspraken met uw personeel beperken de kans op winkeldiefstal. Ook door afspraken met collega’s uit de buurt kunt u de criminaliteit in uw winkel-gebied beheersen. Lees meer

Week van de winkelveiligheid

Jaarlijks wordt de Week van de winkelveiligheid georganiseerd in aanloop naar de donkere winterdagen. Lees meer

Overvalpreventie

Overvallers van een tabaks- of gemakswinkel hebben het veelal gemunt op de kluis en de geldlade in de kassa. Maatregelen om de buit te beperken zijn belangrijk.
Lees meer

Slachtofferhulp

Overvallers richten een enorme emotionele ravage aanrichten. Daarom is Slachtofferhulp Nederland beschikbaar. 
Lees meer

Inbraakpreventie

Het is zaak uw winkel goed te beveiligen tegen inbraak en kritisch te zijn over de kwaliteit van de apparatuur die u hiervoor aanschaft. Lees meer

Acquisitiefraude

Acquisitiefraude is fraude waarbij malafide advertentie- of adviesbureaus en uitgeverijen onder valse voorwendselen proberen advertenties te verkopen. Lees meer

Relevante producten en diensten:


Fraudeurs buiten de deur

Bent u al aangesloten bij het waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel? Lees meer

Veiligheidstraining

Op het NSO cursusplein zijn veiligheidstrainingen te vinden.

Veiliger winkelgebied

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een waardevol instrument om criminaliteit en overlast terug te dringen. 
Lees meer.