Na een overval

Overvallers kunnen in enkele minuten tijd een enorme emotionele ravage aanrichten. Daarom stelt de NSO slachtofferhulp ter beschikking aan alle tabaks- en gemakswinkels in Nederland. 

Richtlijnen over hoe te handelen nà een overval
Sluit direct de deuren. Mocht de overvaller bij zijn vlucht gehinderd worden dan voorkomt u hiermee dat hij terugkomt in de winkel;
Bel onmiddellijk 112. Als u de melding doorgeeft aan de politie denk daarbij dan aan de straat en huisnummer van de winkel;

Bel de Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101 of bekijk de website van Slachtofferhulp Nederland.

Als er klanten in de winkel zijn, vraag dan of ze op de komst van de politie willen wachten. Wil een klant toch naar huis noteer dan de naam, adres en telefoonnummer. Dit is niet alleen voor de politie belangrijk maar ook voor uw eigen organisatie.

Schrijf de signalementen van de dader(s) op. Schrijf alleen op wat u weet en niet wat u vermoedt. Gebruik hiervoor deze vragenlijst.

Het thuisfront moet zo snel mogelijk gewaarschuwd worden. Doe dit telefonisch waarbij gebeld wordt door een medewerker(ster) die op dat moment zijn/haar emoties het best onder controle heeft. Hierdoor wordt paniek bij het thuisfront voorkomen. Vraag ook of men thuis wil wachten totdat uw collega wordt thuisgebracht.

Scherm de plaats van het delict af. Laat dus alles liggen en blijf van de kluis/kassa af. Het is op dat moment niet belangrijk of de kluis/kassa nu wel echt leeg is.

Sta nooit de pers te woord. Verwijs journalisten altijd naar de politie. Deze zorgt voor de informatie naar de pers.

Noem nooit direct een bedrag dat verdwenen is uit de kassa. U weet meestal pas hoe groot dat bedrag is als de kassa is opgemaakt. Maar bovendien kan dit bedrag dan in het politierapport worden vermeld dat weer bij de pers terecht komt. En eventuele andere overvallers weten dan gelijk hoeveel zij binnenkort bij u kunnen gaan halen. De meeste overvallen gebeuren namelijk omdat de overvaller de kans hoog inschat dat er bij u veel te halen is.


Schadefonds Geweldsmisdrijven

Bent u slachtoffer van een geweldsmisdrijf? Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Lees meer.

Vragenlijst na overval

Hier vindt u een vragenlijst die u kunt gebruiken na een overval om het signalement van de daders te onthouden.