Week van de winkelveiligheid

Elk jaar wordt in week 41 de nationale Week van de Veiligheid gehouden. Doel van deze week is het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen en iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkheden als het gaat om veiligheid. Met de donkere wintermaanden voor de deur is week 41 daarvoor het aangewezen moment. De ervaring leert dat juist in de wintermaanden de criminaliteit -en het overvalgeweld in het bijzonder- stijgt. Branche- en koepelorganisaties in tal van sectoren, gemeenten, politie en OM organiseren in de Week van de Veiligheid een breed scala aan activiteiten om ondernemers en burgers te stimuleren met het thema veiligheid aan de slag te gaan.

Helaas zijn er dagelijks tal van voorbeelden van agressief en zelfs gewelddadig gedrag in de winkel. Onacceptabel natuurlijk, maar als het gebeurt, is het zaak hier op voorbereid te zijn. Daarbij is het cruciaal dat het personeel weet wat het moet doen. Want agressie en geweld horen niet op de winkelvloer thuis en verpesten de goede sfeer die past bij een aantrekkelijk winkelklimaat.
Ook de NSO besteedt ieder jaar in deze periode aandacht aan veiligheid in en om de winkel.
Kijk vooral eens naar de NSO Veiligheidsfilm. Ook heeft de NSO een poster laten maken, met daarop tips en adviezen voor winkelveiligheid in de tabaks- en gemaksdetailhandel.

Deze website
Voor de NSO is veiligheid al jarenlang een belangrijk aandachtspunt. Daarom vindt u op deze website ook veel informatie over winkelveiligheid en wat u er zelf aan kunt doen. Lees meer   

U kunt zelf met uw medewerkers de veiligheid in de winkel en de rol van uw medewerkers daarin bespreken. 

  • Weten uw medewerkers wanneer ze 112 moeten bellen en wanneer 0900-8844 het juiste nummer is? 
  • Bespreek praktische zaken. Weten bijvoorbeeld alle medewerkers het precieze adres van de winkel als zij de politie moeten bellen? 
  • Doe samen met uw medewerkers trainingen mbt veiligheid. Op het NSO Cursusplein vindt u alle informatie over trainingen die u samen met uw medewerkers kunt volgen: 

Groepstraining Veilig in de winkel 
Omgaan met agressie en geweld (online) 
Aanhouden winkeldieven (online) 
Pinnen is prettiger (online)

Stimuleer pinnen
Hoe minder contant geld er in de kassa ligt, hoe minder aantrekkelijk deze is voor overvallers. In het kader van de Week van de Veiligheid wijst de NSO u nogmaals op de voordelen van pinnen en de pincampagne ‘Pinnen, ja graag’. Het is belangrijk dat de campagne ook op de winkelvloer goed ondersteund wordt. Consumenten moeten immers op het betaalmoment vernemen dat pinnen de voorkeur heeft. Dat kan met behulp van het gratis beschikbare pinpromotiemateriaal. U kunt dit bestellen via www.pin.nl
Meer informatie over betalingsverkeer en pinnen vindt u ook op deze website.

Fraude
Ook fraude is een vorm van winkelcriminaliteit. Veel fraude kan worden voorkomen door bewustwording, kennis en het herkennen van de werkwijze. Wie ooit bewust misleid is door een acquisitiefraudeur en maanden ellende heeft gehad om van een ongewenst contract af te komen, trapt daar geen tweede keer in.
Advies: Controleer alles, ook als het erg lijkt op een bestaande relatie. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van facturen die lijken op jaarlijks terugkerende facturen zoals KvK bijdrage, telefoon- , bedrijven- of gemeentegidsen. Bij twijfel: raadpleeg op de site van het fraudemeldpunt.  

Meer informatie over acquisitiefraude.


Bekijk de NSO Veiligheidsfilm

Helaas komt het vaak voor dat gedrag, procedures of winkelinrichting pas aangepast wordt nadat er een vervelend incident heeft plaatsgevonden.Bekijk de NSO Veiligheidsfilm! Collega-ondernemers vertellen over hun ervaringen en wat zij voor maatregelen hebben getroffen.