Pensioen in de detailhandel

In de detailhandel is er een collectieve pensioenregeling. Het is een wettelijke verplichting van een werkgever om alle werknemers met een leeftijd tussen de 20 en 67 jaar aan te melden bij van het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel (BPFD). De pensioenregeling wordt administatief uitgevoerd door Capgemeni. Meer informatie treft u hier aan.

Premie

De pensioenpremie (van ouderdoms- en nabestaandenpensioen)voor 2022 en 2023 is:

Jaar  Werknemer  Werkgever  Totaal 
2022  6,075%  18,675%  24,75%
2023  6,075%  18,675%  24,75%

 * de grondslag is het maximum loon Wfsv -/- franchise

Aanvullende pensioenregeling
In de tabaks- en gemaksdetailhandel komen hoge lonen niet vaak voor, maar zit een van uw medewerkers boven het maximum loon Wet financiering Sociale Verzekeringen (Wfsv), dan kunt u ook een collectieve regeling afsluiten waardoor zij boven het maximum loon Wfsv pensioen opbouwen. De grens daarvoor wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is gelijk aan het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in dat jaar. Over het deel van het loon dat boven deze grens komt, is door de werkgever geen pensioenpremie meer verschuldigd. Werknemer bouwt ook geen pensioen meer op boven dit bedrag.

Ga in gesprek met uw medewerker of deze een aanvullende pensioenregeling wil opbouwen. De premie komt dan voor rekening van de medewerker.
Meer informatie over het meest actuele maximumloon.

Pensioenfonds Detailhandel
Postbus 1233
9701 BE Groningen
Telefoon werkgevers: 050 - 522 50 98
Telefoon deelnemers: 0800 - 19 72
Vanuit het buitenland: 050 - 522 50 88

E-mail werkgevers: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl
E-mail deelnemers: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

Sociaal Fonds
Op dit moment is er geen Sociaal Fonds. Op het moment dat aangesloten wordt bij de CAO Retail Non-Food is er een Sociaal Fonds van toepassing. Hiervoor betaalt u dan een premie van 0,2% van uw totale loonsom. Hiervan kunt u maandelijks 0,05% inhouden op het loon van uw medewerkers.