Arbeidsvoorwaarden en CAO Retail Non-Food

Aansluiting CAO Retail Non-Food, mogelijk per 1 juli 2023
De Ledenraad van NSO Retail heeft in haar vergadering van 15 november 2022 besloten om aan te sluiten bij de CAO Retail Non-Food, mogelijk per 1 juli 2023. Hiertoe neemt NSO Retail in december en januari stappen.

Gemiddelde loonsverhoging 
Jaarlijks informeert de NSO Retail haar leden in januari hoeveel het gemiddelde percentage van de stijging van het (minimum) loon in het voorgaande jaar is geweest. Het gemiddelde percentage in 2022 is 3,22%. Hier vindt u de gemiddelde percentages van de loonsverhogingen van de eerdere jaren. Uiteraard is het verhogen van het loon altijd afhankelijk van het functioneren van uw medewerker(s), de bedrijfsresultaten en de arbeidsmarkt. Uw medewerkers verdienen een redelijk loon. Uiteraard dient u altijd minimaal het WML (Wettelijk Minimumloon) betalen.

Wettelijk Minimum Loon (WML)
Het WML stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%, dit is een wettelijke maatregel. Verder heeft de Overheid de intentie om per 1 januari 2024 het WML te baseren op een uurloondeler van 36 uur per maand. Dit wil niet zeggen dat er dan ook maximaal 36 uur per week gewerkt mag worden, dit blijft 38 uur.
Ter compensatie van de verhoging van het WML is het de bedoeling dat werkgevers die het WML verlonen een tegemoetkoming krijgen vanuit het LIV (Lage Inkomens Voordeel).

Hier treft u het Wettelijk Minimum Loon per 1 juli 2022 en per 1 januari 2023 aan. 
Voor BBL leerlingen van 18 t/m 20 jaar geldt een afwijkend minimum uurloon. Deze staan vermeld in het WML bericht.


Arbeid door jongeren

Voor arbeid door jongeren tot 18 jaar gelden speciale regels.

Feestdagen

Klik hier voor informatie over feestdagen en de winkeltijdenwet.

Vakantie uren

Lees hier eerst meer over het berekenen van het aantal vakantieuren.

Bereken zelf het aantal vakantie uren van uw personeel.