Cao Retail Non-Food per 1 juli 2023

Aansluiting cao Retail Non-Food
Een professionele branche heeft een goed pakket van arbeidsvoorwaarden. Zo hebben werkgevers en werknemers duidelijkheid. Het is zeker gezien de krappe arbeidsmarkt van belang om eenduidige afspraken te hebben over arbeidsvoorwaarden. Dit is de reden dat de werkgroep Arbeidsvoorwaarden van NSO Retail heeft onderzocht bij welke cao de tabaks- en gemaksdetailhandel wil aansluiten. Daar onze winkels voornamelijk non-food verkopen is dit de cao Retail Non-Food geworden, zie hiernaast de uitleg in de video.

De Ledenraad van NSO Retail heeft in haar vergadering van november 2022 besloten om goedkeuring gegeven om aan te sluiten bij de cao Retail Non-Food.
NSO Retail heeft begin mei overleg gehad met de vakbond AVV (De Democratische Vakbond). Nu worden de laatste stappen gezet door ons en de vakbonden om onze achterban aan te sluiten bij de cao Retail Non-Food per 1 juli a.s. Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, onder andere over eventuele verworven rechten die medewerkers kunnen hebben. Dit met het doel dat geen een medewerker er in arbeidsvoorwaarden op achteruit gaat. Zowel de vakbond als NSO Retail informeren nu hun achterban over de aansluiting bij de cao per 1 juli 2023.

Bezoek van vakbond medewerker
Een medewerker van AVV bezoekt deze maand een aantal vooraf geselecteerde tabaks- en gemakswinkels, om kennis te maken met de medewerkers in onze branche. Ons verzoek aan u is om aan al uw medewerkers de flyer ‘Nieuwe Arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de tabaks- en gemakswinkels’ te geven.

U wordt begin juni uitgebreid geïnformeerd door NSO Retail, dit door middel van de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u zich al voorbereid op de aansluiting bij deze cao door de huidige arbeidsvoorwaarden per medewerker in kaart te brengen? Zie hiervoor het formulier arbeidsvoorwaarden in kaart brengen. Bent u benieuwd hoe uw medewerker qua loon per 1 juli a.s. ingeschaald gaat worden, zie dan hier de uitleg inclusief de loontabel.

Heeft u vragen over de huidige arbeidsvoorwaarden van uw medewerker(s) mail dan met NSO Retail, Sylvia van Kempen, s.vankempen@retailkantoor.nl of bel op dinsdag, woensdag of donderdag 0644686477.

Wettelijk Minimum Loon (WML)
Uw medewerkers hebben recht op een redelijk loon. Uiteraard dient u altijd minimaal het WML (Wettelijk Minimumloon) betalen. Het WML is per 1 januari 2023 met 10,15% gestegen, dit is een wettelijke maatregel. Verder heeft de overheid besloten om per 1 januari 2024 het WML uurloon te introduceren en dit te baseren op een uurloondeler van 36 uur per week. Dit wil niet zeggen dat er dan ook maximaal 36 uur per week gewerkt mag worden, dit blijft gemiddeld 38 of 40 uur.

Ter compensatie van de verhogingen van het WML kunnen werkgevers recht hebben op tegemoetkoming vanuit het LIV (Lage Inkomens Voordeel). Dit wordt door het UWV berekend aan de hand van uw loonaangifte van het voorafgaande jaar.

Het wettelijk minimum loon is per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13%. Klik hier voor het Wettelijk Minimum Loon per 1 juli 2023.


Uitleg CAO Retail Non-Food

Arbeid door jongeren

Medewerkers onder de 20 jaar mogen niet alleen in de winkel staan. Voor arbeid door jongeren gelden speciale regels.

Feestdagen

Klik hier voor informatie over feestdagen en de winkeltijdenwet.

Vakantie uren

Lees hier eerst meer over het berekenen van het aantal vakantieuren.

Bereken zelf het aantal vakantie uren van uw personeel.