Feestdagen 2023 en de Winkeltijdenwet

Er is geen wet, die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In een eventuele toepasselijke cao, arbeidsvoorwaardenregeling of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer vrij is op een feestdag.

Goed werkgeverschap kan met zich mee brengen, dat u uw medewerker(s) niet ‘om de feestdagen’ heen mag plannen, zodat zij toch hun totale werkuren in die week kunnen werken. Werkt uw medewerker normaal op een dag, waarop nu een feestdag valt, dan kan hij of zij in principe vrij zijn met behoud van loon, mits dit geregeld is in de toepasselijke cao, de arbeidsvoorwaardenregeling of arbeidsovereenkomst. 

Tot 1 november 2013 gold de CAO voor personeel werkzaam in de detailhandel in tabaksartikelen. Onderstaande opsomming geldt voor medewerkers, die aangenomen zijn gedurende de looptijd van deze cao, die vallen onder de nawerking van die cao of wanneer die cao van toepassing is verklaard op de arbeidsovereenkomst (incorporatiebeding). De arbeidsvoorwaardenregeling of de arbeidsovereenkomst kunnen ook aangeven dat een van onderstaande dagen als feestdag dient te worden aangemerkt. De wet Transparante Arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus 2022 is ingegaan, geeft o.a. aan dat werkgever werknemers moet informeren over de vakantiedagen en de feestdagen die gelden in haar onderneming.  NSO Retail sluit, streefdatum per 1 juli 2023, aan bij de CAO Retail Non-Food. Vanaf 2024 gelden er mogelijk andere regels m.b.t. de feestdagen.

  • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari
  • Goede vrijdag: 7 april
  • 1e en 2e Paasdag: zondag 9 en maandag 10 april 
  • Koningsdag: donderdag 27 april
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei (om de 5 jaar vrij, dus niet in 2023)
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei
  • 1e en 2e Pinksterdag: zondag 28 mei en maandag 29 mei 
  • 1e en 2e Kerstdag: maandag 25 en dinsdag 26 december

 

Werkt uw medewerker op een feestdag?
Als een medewerker op een feestdag werkt, dient het normale uurloon te worden betaald en diegene heeft recht op een andere vrije dag.

Of u een toeslag op het uurloon moet betalen is afhankelijk van:

  • Medewerkers die na 1 november 2013 zijn aangenomen; zonder verwijzing in de arbeidsovereenkomst naar de cao hoeft u geen toeslag te betalen als zij op een feestdag werken. Zij hebben namelijk arbeidsvoorwaarden volgens de wet en hier is geen toeslag op het loon benoemd.
  • Medewerkers die aan zijn genomen voor 1 november 2013 kunnen verworven rechten hebben uit de cao. Zo lang u geen nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden heeft gemaakt met hen dient u, buiten het normale loon, een toeslag van twee x 100% op het loon te betalen als zij werken op een feestdag (zie cao artikelen 10.1 en 19.2).

De toeslag kan ook in de vorm van een vergoeding van extra vrije tijd zijn, maar dat moet bedongen zijn in de arbeidsvoorwaardenregeling of in de arbeidsovereenkomst. 

Volgens de Winkeltijdenwet dient uw winkel op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19 uur gesloten te zijn. Mocht het zo zijn, dat er bij de Gemeente ontheffing is aangevraagd en de winkel open mag zijn op een zon- of feestdag, dan gelden dezelfde regels als op Koningsdag.