De Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Waarschijnlijk bent u niet dagelijks bezig met de ‘verborgen’ risico’s in uw winkel. Toch is het verstandig om stil te staan bij maatregelen voor een veilige en gezonde werkplek. Het gaat om bewustwording. Een goed handvat is het uitvoeren van de wettelijke verplichte RI&E.

De Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E ) 
Indien u personeel in dienst heeft, bent u wettelijk verplicht de RI&E uit te voeren. De digitale RI&E kunt u gratis uitvoeren zie digitale checklist voor de tabaks-en gemaksdetailhandel. Neem de inleiding goed door en betrek uw medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Aan de verplichte toetsing zijn kosten verbonden.
Onderdeel van de RI&E is de wettelijke verplichting om een BHV training te volgen.

Totdat er aangesloten is bij de CAO Retail Non-Food, streefdatum 1 juli 2023, bent u wettelijk verplicht de uitgevoerde digitale RI&E te laten toetsen door een kerndeskundige. Dit indien u totaal meer dan totaal 40 uur verloond aan personeel per week.

Toetsing
NSO Retail heeft een afspraak gemaakt voor haar leden voor de toetsing van de digitale RI&E met arbodienst Arboz. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 250,- (2023), excl. BTW. Wilt u meer informatie neem dan contact op met Sandra van den Bedum 085-5004065.

Heeft u minder dan totaal 40 uur per week medewerkers in dienst?
Indien u ten hoogste voor 40* uur per week arbeid laat verrichten, voldoet u aan uw wettelijke verplichting indien u de (verkorte) checklist gezondheidsrisico’s heeft ingevuld. Deze hoeft niet getoetst te worden!
Kies voor registreer, daarna uw e-mailadres en wachtwoord invullen en dan kunt u starten met het uitvoeren van de RI&E.
*Voor de duidelijkheid 40 uur is het totaal opgetelde aantal uren dat door uw medewerker(s) samen per week wordt verricht.

Nu aan de slag met de RI&E:
Stap 1  Download de digitale checklist (hierboven)
Stap 2  Inventarisatie (met medewerkers)
Stap 3  Evaluatie
Stap 4  Plan van Aanpak
Stap 5  Voer de acties die uit het Plan van Aanpak komen
Stap 6 Zorg dat de RI&E in uw winkel aanwezig is en dat uw medewerkers hierover zijn ingelicht.


Introductie RIE

Preventie medewerker benoemen

Dit dient schriftelijk gedaan te worden, zie de NSO voorbeeldbrief.

Remedium Verzuimloket Tabaksdetailhandel

Klik hier voor meer informatie over het Remedium Verzuimloket.