Let op kasverschillen

Regelmatig krijgt het NSO-bureau telefoontjes over kasverschillen. De vraag die leden stellen is of het geld dat je tekort komt inhouden mag worden op het loon van de werknemer ? Het secretariaat stelt altijd de vraag om welk bedrag het gaat, dit om vast te stellen dat er geen sprake is van Interne Criminaliteit. Gaat het om kasverschillen dan geldt onderstaande.
In principe is een kasverschil een ondernemers risico. Volgens het arbeidsrecht is een werknemer niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Inhouden van het loon kan niet, want de werknemers kunnen zich hiervoor niet verzekeren.
Komt kasverschil regelmatig voor in uw winkel neem dan het hele proces zorgvuldig door met uw medewerkers:

  1. neem tijdens een werkoverleg de kassa instructie door, zie bijlage winkelreglement door en
  2. ga bij de kassa staan en neem de mogelijkheden door
  3. kijk bij een kasverschil of u er samen met de medewerkers die op die dag gewerkt hebben uit komt. Check contact geld, pintransacties (mislukt ?), de kansspelen, postzegels, retouraanslagen etc.
  4.  houdt een lijst bij van de komende maand met het verschil (min + plus) en wie welke dag gewerkt heeft
  5. evalueer na een maand met uw medewerkers hoe het staat met de kasverschillen.


Heeft bovenstaande er nog niet toe geleid dat de kasverschillen minimaal zijn, dan kunt u een boetebeding overeenkomen met uw medewerkers. Dat wil zeggen dat de werknemer een boete moet betalen bij overtreding van een bepaald voorschrift. Hieraan stelt de wet wel een aantal vereisten zoals o.a. schriftelijk overeenkomen. Verder mag een medewerker nooit met het salaris onder het Wettelijk Minimum Loon komen doordat er een boete wordt ingehouden.